Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phú Phương

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-thcsphuphuong@edu.viettel.vn